* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Seizoen *
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*

Aansprakelijkheid

De entiteit « vzw Kavvv&Fedes » besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. De entiteit « vzw Kavvv&Fedes » kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de wedstrijddata, zonder voorafgaandelijk kennisgeving kan gewijzigd worden. De entiteit « vzw Kavvv&Fedes » kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout in verband met de inhoud van deze site of voor het gebruik dat van de inhoud kan worden gemaakt. De entiteit « vzw Kavvv&Fedes » kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Bescherming van de privacy

Gezien de aard van de gegevens, noodzakelijk voor de werking van het secretariaat en de organisatie van de competitie, zijn de wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25.5.2018 van toepassing.